Din presentgrossist som levererar över hela Sverige

Aromaterapi - Hemdoft - Himmelskt Badrum

Sök efter det bästa inom presentartiklar idag

Integritetspolicy

Ikraftträdandedatum: 25 maj 2018
Ancient Wisdom s.r.o. ("oss", "vi" eller "vår") driver webbplatsen www.awgifts.se . Den här sidan informerar dig om våra policies angående insamling, användning och avslöjande av personuppgifter när du använder vår Tjänst och de val du har relaterat till dessa uppgifter. 
Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda Tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat definieras i denna Integritetspolicy har uttryck som används i denna Integritetspolicy samma betydelser som i våra Användarvillkor, tillgängliga från www.awgifts.se


Definitioner 

Personuppgifter

Personuppgifter avser uppgifter om en levande individ som kan identifieras utifrån dessa uppgifter (eller från dessa och annan information antingen i vår ägo eller som sannolikt kommer i vår ägo).

Användningsdata 

Användningsdata är data som samlas in automatiskt, antingen genererad av användningen av tjänsten eller från själva tjänstens infrastruktur (till exempel varaktigheten av ett sidbesök). 

Cookies 

Cookies är små bitar av data som lagras på en användares enhet. 

Datakontrollant 

Datakontrollant avser en person som (antingen ensam eller tillsammans med andra personer) bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt eventuella personuppgifter behandlas eller ska behandlas. 

För ändamålet av denna integritetspolicy är det vi (företaget) som är Datakontrollant för dina uppgifter.

Databehandlare (eller tjänsteleverantörer) 

Databehandlare (eller tjänsteleverantör) avser varje person (förutom en anställd hos den personuppgiftsansvarige) som behandlar uppgifterna på uppdrag av Datakontrollanten. 

Vi kan använda tjänster från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter mer effektivt. 

Registrerad 

Den registrerade är varje levande individ med personuppgifter. 

Användare 

Användaren är den individ som använder vår Tjänst. Användaren motsvarar den Registrerade, som registrerar sina personuppgifter. 

Informationsinsamling och användning 

Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår Tjänst till dig.


Typer av insamlade data 

Personuppgifter

När du använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan innefatta, men är inte begränsad till: 

- E-postadress 

- Förnamn och efternamn 

- Telefonnummer 

- Adress, stat, provins, postnummer, stad 

- Cookies och användningsdata 

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller reklammaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att inte ta emot någon eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa avregistreringslänken eller instruktionerna i alla e-postmeddelanden vi skickar. 

Användningsdata 

Vi kan också samla in information om hur Tjänsten nås och används ("Användningsdata"). Denna Användningsdata kan innehålla information som din dators Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår Tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderats på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Spårning av cookies-data 

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår Tjänst och erhålla viss information. 

Cookies är filer med små mängder data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårningstekniker som också används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår Tjänst. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att indikera när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår Tjänst. 

Exempel på cookies vi använder: 

 • Session Cookies: Vi använder Session Cookies för att driva vår tjänst. 
 • Preference Cookies: Vi använder Preference Cookies för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar. 
 • Security Cookies: Vi använder Security Cookies i säkerhetssyfte.

Användning av data 

Ancient wisdom s.r.o. använder de insamlade uppgifterna för olika ändamål: 

 • Att tillhandahålla och underhålla vår Tjänst 
 • För att meddela dig om ändringar i vår Tjänst 
 • För att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår Tjänst när du väljer att göra det 
 • Att ge kundsupport 
 • För att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår Tjänst 
 • För att övervaka användningen av vår Tjänst 
 • Att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem 
 • För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information

Lagring av data 

Ancient Wisdom s.r.o. kommer att behålla dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och upprätthålla våra juridiska avtal och policies. 

Ancient wisdom s.r.o. kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata bevaras i allmänhet under en kortare tid, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten hos vår Tjänst, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre tidsperioder.

Överföring av data 

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på – datorer utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de från din jurisdiktion. 

Om du befinner dig utanför Slovakien och väljer att lämna information till oss, vänligen notera att vi överför uppgifterna, inklusive personuppgifter, till Slovakien och Storbritannien och behandlar dem där. Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen. 

Ancient Wisdom s.r.o. kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Avslöjande av data 

Avslöjande för brottsbekämpning 

Under vissa omständigheter kan Ancient Wisdom s.r.o. behöva lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en statlig myndighet). 

Juridiska krav 

Ancient Wisdom s.r.o. kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att: 

 • Att följa en rättslig skyldighet 
 • För att skydda och försvara rättigheterna eller egendomen som tillhör Ancient Wisdom s.r.o. 
 • För att förhindra eller undersöka eventuella fel i samband med Tjänsten 
 • För att skydda den personliga säkerheten av användare av Tjänsten eller allmänheten 
 • För att skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet av data 

Säkerheten av din data är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring över Internet eller metod för elektronisk lagring är 100 % säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet. 

"Do Not Track"-signaler 

Vi stöder inte Do Not Track ("DNT"). Do Not Track är en inställning som du kan ställa in i din webbläsare för att informera webbplatser om att du inte vill bli spårad. Du kan aktivera eller inaktivera Do Not Track genom att besöka sidan 'Inställningar' i din webbläsare.

Dina rättigheter 

Ancient Wisdom s.r.o. syftar till att vidta rimliga åtgärder för att tillåta dig att korrigera, ändra, ta bort eller begränsa användningen av dina personuppgifter. 

När det är möjligt kan du uppdatera dina personuppgifter direkt i dina kontoinställningar. Om du inte kan ändra dina personuppgifter, vänligen kontakta oss för att göra de nödvändiga ändringarna. Om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss. Under vissa omständigheter har du rätt: 

 • att få tillgång till och ta emot en kopia av de personuppgifter vi har om dig 
 • att korrigera eventuella personuppgifter om dig som är felaktiga
 • att begära radering av personuppgifter om dig 

Du har rätt till dataportabilitet för den information du lämnar till Ancient Wisdom s.r.o. Du kan begära att få en kopia av dina personuppgifter i ett vanligt elektroniskt format så att du kan hantera och flytta dem. 

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan vi svarar på sådana förfrågningar.

Tjänsteleverantörer 

Vi kan anställa tredje parts företag och individer för att underlätta vår Tjänst ("Tjänsteleverantörer"), för att tillhandahålla Tjänsten för vår räkning, för att utföra Tjänsterelaterade tjänster eller för att hjälpa oss att analysera hur vår Tjänst används. Dessa tredje parter har tillgång till dina personuppgifter endast för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat ändamål. 

Analytics 

Vi kan använda tredjeparts-tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår Tjänst. 

Google Analytics 

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder data som samlas in för att spåra och övervaka användningen av vår Tjänst. Denna data delas med andra Google-tjänster. Google kan använda den insamlade informationen för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk. 

Du kan välja bort att göra din aktivitet på Tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsartillägget Google Analytics opt-out. Tillägget förhindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besöksaktivitet. 

För mer information om Googles sekretesspraktik, besök Googles sekretessvillkors webbsida: http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/

Beteende-remarketing 

Ancient Wisdom s.r.o. använder remarketing-tjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser till dig efter att du besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök på vår tjänst. 

Google AdWords 

Google AdWords remarketingtjänst tillhandahålls av Google Inc. 

Du kan välja bort Google Analytics för visningsannonsering och anpassa annonserna i Googles Display-nätverk genom att besöka sidan Google Ads Settings: http://www.google.com/settings/ads 

Google rekommenderar också att du installerar Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - för din webbläsare. Google Analytics Opt-out Browser Add-on ger besökarna möjlighet att förhindra att deras data samlas in och används av Google Analytics. 

För mer information om Googles sekretesspraxis, besök Googles sekretessvillkors webbsida: http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/

Betalningar 

Vi kan tillhandahålla betalda produkter och/eller tjänster inom Tjänsten. I så fall använder vi tredjepartstjänster för betalningshantering (t.ex. betalningsbehandlare). 

Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortsuppgifter. Den informationen tillhandahålls direkt till våra tredjeparts betalningsbehandlare vars användning av dina personuppgifter styrs av deras integritetspolicy. Dessa betalningsprocessorer följer de standarder som fastställts av PCI-DSS som hanteras av PCI Security Standards Council, som är en gemensam tjänst av varumärken som Visa, Mastercard, American Express och Discover. PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av betalningsinformation. De betalningsbehandlare vi arbetar med är: 

 • PayPal 
 • Braintree 
 • Sofort 

Deras sekretesspolicy kan hittas på https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full och https://www.klarna.com/sofort/privacy-policy/

Länkar till andra webbplatser 

Vår Tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredje parts länk kommer du att dirigeras till den tredje parts webbplats. Vi rekommenderar starkt att du läser sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praktik på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barns integritet 

Vår Tjänst vänder sig inte till någon under 13 år ("Barn"). 

Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att dina barn har försett oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar. 

Ändringar av denna integritetspolicy 

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida. 

Vi kommer att meddela dig via e-post och/eller ett framträdande meddelande på vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar "ikraftträdandedatumet" överst i denna sekretesspolicy. 

Du rekommenderas att granska denna integritetspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida. 


Kontakta oss 

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss: 

- Via e-post: [email protected]

- Genom att besöka denna sida på vår hemsida: www.awgifts.se

- Via telefonnummer: +421 (0)90 399 95 58

- Via post: Ancient Wisdom s.r.o., CTPark Trnava, 583/57 Prílohy, 919 26 Zavar, Slovakien